Tăng cường đối thoại với dân

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Chính quyền các cấp, nhất là cơ sở có nhiều điều kiện trực tiếp đối thoại với dân, ngoài việc tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử, UBND các cấp khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân nên đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến của dân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108852&sub=67&top=40