Tạm giữ hơn 3,3 tấn sữa bột không có nguồn gốc

    Gốc

    ND - Chiều 23-9, Đội 10B, Chi cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phát hiện xe tải biển số 54V-4496 đang vận chuyển 95 bao sữa bột, trọng lượng 2,375 tấn đi tiêu thụ trên thị trường nhưng không chứng từ hợp lệ.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131489&sub=127&top=39