Tạm dừng vận chuyển lợn qua vùng có dịch tai xanh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) -Kể từ ngày 25/4, tạm dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn chưa qua xử lý, chế biến chín đi qua các tỉnh đang có dịch tai xanh, bao gồm các tỉnh đã công bố dịch trên địa bàn toàn tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến khi các tỉnh này công bố hết dịch.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/165869