Tài khoản vãng lai là gì?

Tài khoản vãng lai có thể mở tại hầu hết các ngân hàng thương mại, tuy nhiên nhiều người chưa hiểu rõ về loại tài khản này.

Tài khoản vãng lai là gì?

Tài khoản vãng lai là một loại tài khoản ngân hàng được sử dụng phổ biến trong các quan hệ thương mại và tài chính, phản ánh mối quan hệ giữa hai cá nhân trong quá trình thực hiện giao dịch với nhau, thỏa thuận đưa các khoản phải thu và khoản nợ phát sinh từ các giao dịch này về một số dư ở chế độ hợp nhất.

Có thể hiểu một cách đơn giản, tài khoản vãng lai là loại tài khoản thanh toán ngân hàng mở cho khách nhằm phản ánh nghiệp vụ gửi và rút tiền giữa khách và ngân hàng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Ưu điểm của tài khoản vãng lai

Tài khoản vãng lai có nhiều ưu điểm như:

- Cho phép xử lý khối lượng lớn các khoản thu hoặc thanh toán một cách có hệ thống.

- Tài khoản vãng lai cho phép rút tiền vô hạn theo phí giao dịch tiền mặt được tính.

- Được hưởng lãi suất trên số dư tài khoản.

- Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi.

- An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối trong các giao dịch thanh toán.

- Người dùng có thể sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, an toàn, tiện lợi.

- Gửi và rút tiền (tiền mặt) tại bất kỳ địa điểm nào.

- Ngoài ra, khách hàng còn được sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking và MobieBanking) để thực hiện các giao dịch dễ dàng.

Phân loại tài khoản vãng lai

Các ngân hàng cung cấp nhiều loại tài khoản vãng lai khác nhau để cân nhắc các nhu cầu ngân hàng khác nhau của khách hàng. Dưới đây là một số loại tài khoản vãng lai khác nhau được cung cấp bởi đa số các ngân hàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng loại tài khoản vãng lai có thể khác nhau giữa các ngân hàng.

- Tài khoản vãng lai tiêu chuẩn: Tài khoản này yêu cầu khách hàng duy trì số dư trung bình hàng tháng tối thiểu. Tài khoản không cung cấp khoản lãi suất nào đối với số tiền đã gửi. Tuy nhiên, tài khoản này cung cấp tiện ích sổ séc, thẻ ghi nợ, tiện ích thấu chi…cho khách hàng.

- Tài khoản vãng lai cơ bản: Đây là tài khoản lý tưởng cho những khách hàng có thu nhập từ lương thấp như người nghỉ hưu, người trẻ tuổi…Loại tài khoản này giúp khách hàng dễ dàng quản lý tài chính của mình. Tuy nhiên, tài khoản vãng lai cơ bản có một số hạn chế về hạn mức rút tiền mặt hàng ngày.

- Tài khoản vãng lai đặc biệt: Loại tài khoản này đi kèm với các ưu đãi và lợi ích dành riêng cho khách hàng. Tài khoản này phù hợp để thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.

- Tài khoản vãng lai trọn gói: Loại tài khoản này cung cấp cho chủ tài khoản rất nhiều đặc quyền và lợi ích.

- Tài khoản ngoại tệ: được cung cấp cho các cá nhân muốn thực hiện các giao dịch thường xuyên bằng ngoại tệ.

Bằng Lăng (tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tai-khoan-vang-lai-la-gi-ar873614.html