Vaccine COVID-19 thứ 3 của Việt Nam bắt đầu tiêm thử nghiệm

Vaccine ARCT-154 sử dụng công nghệ tương tự như vaccine Pfizer và Moderna, có nhiều kỳ vọng trong việc chống lại các biến thể của virus SARS-COV-2.