Quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia và việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp trong năm 2017

Quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia và việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp trong năm 2017

2 năm nữa Việt Nam có đủ vaccine phòng bệnh lở mồm long móng

2 năm nữa Việt Nam có đủ vaccine phòng bệnh lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất thành công vaccine lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất thành công vaccine lở mồm long móng

Khẩn trương ứng phó bão số 8

Công bố sản xuất thành công vacxin lở mồm long móng tại Việt Nam

Công bố sản xuất thành công vacxin lở mồm long móng tại Việt Nam

Việt Nam sản xuất thành công vắc-xin lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất thành công vắc-xin lở mồm long móng

Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công vắc xin thương mại phòng bệnh lở mồm long móng, type O

Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công vắc xin thương mại phòng bệnh lở mồm long móng, type O

Xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng cho 3 địa phương

Xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng cho 3 địa phương