Có nên hạn chế vốn ngoại vào FINTECH?

Vài năm gần đây, các công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) đã thành công trong việc hút vốn...