Phụ nữ xuất giá tòng phu nhưng đừng bao giờ nghe đàn ông nói: 'Đừng đi làm, ở nhà anh nuôi''

Phụ nữ muốn tòng thuộc vào người đàn ông cả đời thì phải nhớ: Cơm của cha mẹ nằm mà ăn. Cơm của bản thân...