'Ngày hội tuổi thơ' tại Làng Văn hóa các dân tộc

'Ngày hội tuổi thơ' tại Làng Văn hóa các dân tộc

Nhiều hoạt động đặc sắc vui 'Ngày hội tuổi thơ'

Nhiều hoạt động đặc sắc vui 'Ngày hội tuổi thơ'

'Ngày hội tuổi thơ' tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

'Ngày hội tuổi thơ' tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

4 hoạt động cho trẻ em tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam

4 hoạt động cho trẻ em tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tổ chức nhiều hoạt động theo chủ đề 'Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ'

Đặc sắc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer ở Thủ đô

Đặc sắc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer ở Thủ đô

Sôi nổi loạt hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Sôi nổi loạt hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hoạt động kỷ niệm 10 năm thực hiện 'Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam'

Hoạt động kỷ niệm 10 năm thực hiện 'Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam'