Thanh Hóa: Nét đẹp giếng xưa

Thanh Hóa: Nét đẹp giếng xưa

Tôi chợt nhớ trong thi ca dân gian từng chọn cái giếng nước để ví von lòng chung thủy của cô gái đã đem...