Lễ hội Việc làm – Job Festival: Nhu cầu nhiều, nguồn tuyển ít

Lễ hội Việc làm – Job Festival: Nhu cầu nhiều, nguồn tuyển ít

Thị trường việc làm trong nước không thiếu nhân sự chất lượng cao. Vấn đề ở chỗ, các trường đại học (ĐH)...