Báo động tình trạng chất thải nguy hại 'vô tư' xả ra môi trường

Báo động tình trạng chất thải nguy hại 'vô tư' xả ra môi trường

Hải Phòng: Hàng trăm hộ dân phản đối cơ sở tái chế phế liệu gây ô nhiễm

Hải Phòng: Hàng trăm hộ dân phản đối cơ sở tái chế phế liệu gây ô nhiễm

Báo động tình trạng chất thải nguy hại 'vô tư' xả ra môi trường

Báo động tình trạng chất thải nguy hại 'vô tư' xả ra môi trường

Điều tra vụ xả chất thải tại Hải Phòng

Điều tra vụ xả chất thải tại Hải Phòng

Điều tra vụ đổ trộm chất thải tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh

Điều tra vụ đổ trộm chất thải tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh

28 thùng chứa chất lạ khiến nước kênh ở Hải Phòng đổi màu

28 thùng chứa chất lạ khiến nước kênh ở Hải Phòng đổi màu

Công an Hải Phòng điều tra 28 thùng hóa chất thả xuống sông

Công an Hải Phòng điều tra 28 thùng hóa chất thả xuống sông

Điều tra nguồn gốc gần 30 thùng chất thải lạ thả dưới kênh

Điều tra nguồn gốc gần 30 thùng chất thải lạ thả dưới kênh

Phát hiện 27 thùng chứa 'chất lạ' dưới kênh lớn ở Hải Phòng

Phát hiện 27 thùng chứa 'chất lạ' dưới kênh lớn ở Hải Phòng

Hải Phòng phát hiện gần 30 thùng chất thải 'lạ' dưới kênh thủy lợi

Hải Phòng phát hiện gần 30 thùng chất thải 'lạ' dưới kênh thủy lợi

Thêm một vụ thải hóa chất khiến nước kênh đổi màu ở Hải Phòng

Thêm một vụ thải hóa chất khiến nước kênh đổi màu ở Hải Phòng

Hải Phòng: Gần 30 thùng hóa chất bị thả nổi trên kênh Hòa Bình

Hải Phòng: Gần 30 thùng hóa chất bị thả nổi trên kênh Hòa Bình

Làm rõ vụ 27 thùng hóa chất lạ khiến nước kênh đổi màu ở Hải Phòng

Làm rõ vụ 27 thùng hóa chất lạ khiến nước kênh đổi màu ở Hải Phòng