Cận cảnh địa điểm lính Mỹ đổ bộ, tấn công Hitler

Cận cảnh địa điểm lính Mỹ đổ bộ, tấn công Hitler

Đó là những hình ảnh quý giá chụp cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử nhân loại và giờ đây những địa điểm đó...