Kiếm hiệp Kim Dung: Khắc tinh của Hấp tinh đại pháp ít người biết

Để khắc chế Hấp tinh đại pháp của giáo chủ Nhật nguyệt thần giáo Nhậm Ngã Hành, Tả Lãnh Thiền đã dành nhiều...