Chính phủ điện tử: Hình mẫu Dubai

Chính phủ điện tử: Hình mẫu Dubai

Chiến lược Dubai không giấy được triển khai với hy vọng cắt giảm 100% lượng giấy sử dụng trong các thực thể...
Israel, Sudan đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

Israel, Sudan đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

Bước tiến vượt bậc về an ninh mạng của Ả Rập Xê Út

Bước tiến vượt bậc về an ninh mạng của Ả Rập Xê Út

Bác sĩ thực hiện 48 ca phẫu thuật tách rời song sinh dính liền

Bác sĩ thực hiện 48 ca phẫu thuật tách rời song sinh dính liền

Cựu nhân viên Twitter bị buộc tội làm gián điệp cho chính phủ Ả Rập

Cựu nhân viên Twitter bị buộc tội làm gián điệp cho chính phủ Ả Rập

2 cựu nhân viên Twitter bị buộc tội làm gián điệp

2 cựu nhân viên Twitter bị buộc tội làm gián điệp