Người phụ nữ Mông vùng cao không cam chịu đói nghèo

Người phụ nữ Mông vùng cao không cam chịu đói nghèo

Ở vùng cao Co Mạ, Thuận Châu, Sơn La, chị Giàng Thị Mai được biết đến là một phụ nữ dân tộc Mông không cam...