Ong ong ráng thu

Ong ong ráng thu

Thuở nhỏ, từ nhà tôi ra đền Bảo Ninh - nơi thờ Quốc công tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (Đức...

Mênh mang một khúc sông Hồng