Mưa lụt khác thường, hàng ngàn hecta lúa mới sạ bị ngập

Mưa lụt khác thường, hàng ngàn hecta lúa mới sạ bị ngập

Mưa lũ gây chia cắt nhiều địa phương trong tỉnh Phú Yên

Mưa lũ gây chia cắt nhiều địa phương trong tỉnh Phú Yên

Tình hình mưa lũ: Nhiều địa bàn ở Phú Yên bị chia cắt, Côn Đảo ngập nặng

Tình hình mưa lũ: Nhiều địa bàn ở Phú Yên bị chia cắt, Côn Đảo ngập nặng

Phú Yên: Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ

Phú Yên: Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ

Nước lũ dâng cao trên các dòng sông ở Phú Yên, Bình Định

Nước lũ dâng cao trên các dòng sông ở Phú Yên, Bình Định

Mưa lớn, Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ

Mưa lớn, Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ

Phú Yên: Nhiều địa phương bị mưa lũ chia cắt, ngập lụt

Phú Yên: Nhiều địa phương bị mưa lũ chia cắt, ngập lụt

Thủy điện bắt đầu xả lũ ở Phú Yên

Thủy điện bắt đầu xả lũ ở Phú Yên