Tàu Hải quân Việt Nam được chào đón ở Osaka, Nhật Bản

Tàu Hải quân Việt Nam được chào đón ở Osaka, Nhật Bản

Chiến hạm Trần Hưng Đạo rời Nhật Bản đến Hàn Quốc

Chiến hạm Trần Hưng Đạo rời Nhật Bản đến Hàn Quốc

Chùm ảnh: Tàu Hải quân Việt Nam được chào đón ở Osaka, Nhật Bản

Chùm ảnh: Tàu Hải quân Việt Nam được chào đón ở Osaka, Nhật Bản

Chùm ảnh: Tàu Hải quân Việt Nam được chào đón ở Osaka, Nhật Bản

Chùm ảnh: Tàu Hải quân Việt Nam được chào đón ở Osaka, Nhật Bản

Trải nghiệm tàu 015 - Trần Hưng Đạo trên hành trình 5.000 hải lý

Trải nghiệm tàu 015 - Trần Hưng Đạo trên hành trình 5.000 hải lý

Ảnh đẹp chiến hạm Trần Hưng Đạo trên truyền thông Nhật Bản

Ảnh đẹp chiến hạm Trần Hưng Đạo trên truyền thông Nhật Bản

Chiến hạm Trần Hưng Đạo cơ động tránh bão Trà Mi

Chiến hạm Trần Hưng Đạo cơ động tránh bão Trà Mi

Chùm ảnh chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo thăm Nhật Bản

Chùm ảnh chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo thăm Nhật Bản

Đoàn công tác trên chiến hạm Trần Hưng Đạo chào xã giao chính quyền thành phố Yokosuka

Đoàn công tác trên chiến hạm Trần Hưng Đạo chào xã giao chính quyền thành phố Yokosuka