Buộc Công ty TBO VINA hoàn trả hơn 6 tỷ đồng nợ lương, bảo hiểm xã hội

Buộc Công ty TBO VINA hoàn trả hơn 6 tỷ đồng nợ lương, bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng: Công nhân khởi kiện doanh nghiệp đòi nợ lương và chế độ bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng: Công nhân khởi kiện doanh nghiệp đòi nợ lương và chế độ bảo hiểm xã hội

Xét xử vụ 196 công nhân lao động kiện Công ty TBO Vina

Đà Nẵng: Xử sơ thẩm vụ nợ lương, bảo hiểm của gần 500 lao động

Đà Nẵng: Xử sơ thẩm vụ nợ lương, bảo hiểm của gần 500 lao động

Người lao động thắng kiện vụ công ty TBO Vina nợ tiền lương, BHXH

Người lao động thắng kiện vụ công ty TBO Vina nợ tiền lương, BHXH

Gần 200 công nhân ở Đà Nẵng thắng kiện Công ty TBO Vina, đòi lại 2 tháng tiền lương

Gần 200 công nhân ở Đà Nẵng thắng kiện Công ty TBO Vina, đòi lại 2 tháng tiền lương

196 công nhân Đà Nẵng kiện công ty Hàn Quốc đòi tiền lương

196 công nhân Đà Nẵng kiện công ty Hàn Quốc đòi tiền lương

Đà Nẵng: Xét xử vụ 196 công nhân lao động kiện Công ty TBO Vina

Đà Nẵng: Xét xử vụ 196 công nhân lao động kiện Công ty TBO Vina