Để chó nhà liếm tay, thợ làm tóc phải cắt cụt tứ chi

Để chó nhà liếm tay, thợ làm tóc phải cắt cụt tứ chi

Mới đây, một người phụ nữ ở Mỹ đã phải cắt cụt tứ chi sau khi tỉnh dậy sau cuộc hôn mê 10 ngày liền. Đáng...