Xây cảng Liên Chiểu: 'Phải làm một cách thuyết phục'

Xây cảng Liên Chiểu: 'Phải làm một cách thuyết phục'

Hiện đại hóa cảng container ở miền Trung: VIMC có đủ 'lực' đầu tư Cảng Liên Chiểu?

Hiện đại hóa cảng container ở miền Trung: VIMC có đủ 'lực' đầu tư Cảng Liên Chiểu?

Xây cảng Liên Chiểu: Đừng để tiếc một, tốn mười

Xây cảng Liên Chiểu: Đừng để tiếc một, tốn mười

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bến cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng sẽ đảm nhận đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng sẽ đảm nhận đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu

Chính phủ giao cho Đà Nẵng đầu tư cảng Liên Chiểu

Chính phủ giao cho Đà Nẵng đầu tư cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng sẽ đảm nhận việc đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng sẽ đảm nhận việc đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu