Dân vận khéo nhìn từ vai trò hệ thống chính trị

Thanh Hóa là tỉnh đông dân, bao gồm 27 đơn vị hành chính, trong đó có năm huyện ven biển và 11 huyện miền...