Nội dung và lịch chiếu dự kiến cho phần 3 của loạt phim Ant Man

Nội dung và lịch chiếu dự kiến cho phần 3 của loạt phim Ant Man

Nếu như những nguồn tin gần đây là đúng, thì Ant Man 3 sẽ được Marvel ra mắt vào tháng 2 hoặc tháng 7 năm 2022