Bức xúc vì làm hàng rào bê tông quanh Nhà rông ở làng văn hóa du lịch

Bức xúc vì làm hàng rào bê tông quanh Nhà rông ở làng văn hóa du lịch

Ở làng Kon Bring, hàng rào gỗ xinh xắn bao quanh Nhà rông hài hòa với không gian văn hóa của làng đã bị dỡ...