Smartphone nắp gập, 2 màn hình giá gần 3.000 USD của Samsung

Smartphone nắp gập, 2 màn hình giá gần 3.000 USD của Samsung

Smartphone nắp gập mới của Samsung có cấu hình mạnh mẽ bên trong thiết kế cổ điển và mức giá cao một cách...