Người nước ngoài chung tay chống dịch COVID-19 ở Việt Nam

Người nước ngoài chung tay chống dịch COVID-19 ở Việt Nam

Kêu gọi thành lập cộng đồng kỹ sư sản xuất các thiết bị y tế hỗ trợ Việt Nam chống dịch, bỏ tiền túi mua...
COVID-19: Khuyến khích người dân chủ động nâng cao ý thức phòng dịch

COVID-19: Khuyến khích người dân chủ động nâng cao ý thức phòng dịch

Người nước ngoài nỗ lực tham gia chống dịch COVID-19 ở Việt Nam

Người nước ngoài nỗ lực tham gia chống dịch COVID-19 ở Việt Nam

Người nước ngoài nỗ lực tham gia chống dịch COVID-19 ở Việt Nam

Người nước ngoài nỗ lực tham gia chống dịch COVID-19 ở Việt Nam

Hiệu quả thông tin đối ngoại qua tác phẩm của người nước ngoài

Hiệu quả thông tin đối ngoại qua tác phẩm của người nước ngoài

'Con đã về nhà' - Món quà cuộc sống

'Con đã về nhà' - Món quà cuộc sống

Con đã về nhà - Ký họa cách ly dịch COVID-19

Con đã về nhà - Ký họa cách ly dịch COVID-19

Người nước ngoài ở Việt Nam đồng loạt gửi thông điệp ý nghĩa giữa đại dịch Covid-19: 'Cảm ơn đã giúp cho chúng tôi được an toàn'

Người nước ngoài ở Việt Nam đồng loạt gửi thông điệp ý nghĩa giữa đại dịch Covid-19: 'Cảm ơn đã giúp cho chúng tôi được an toàn'

Có một Việt Nam đoàn kết

Có một Việt Nam đoàn kết

Người nước ngoài đồng loạt nhắn 'Cảm ơn Việt Nam' giữa mùa dịch

Người nước ngoài đồng loạt nhắn 'Cảm ơn Việt Nam' giữa mùa dịch

Giáo viên người Anh và loạt dự án cổ vũ Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19

Giáo viên người Anh và loạt dự án cổ vũ Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19

Người khắp các nước: Cảm ơn, Việt Nam cố lên!

Người khắp các nước: Cảm ơn, Việt Nam cố lên!

Trân trọng nghĩa cử hiến máu tình nguyện của bạn bè nước ngoài

Trân trọng nghĩa cử hiến máu tình nguyện của bạn bè nước ngoài