Hưng Yên: Đối thoại với dân không thành, Đại biểu Quốc hội lên tiếng

Hưng Yên: Đối thoại với dân không thành, Đại biểu Quốc hội lên tiếng

Tổ chức đối thoại với dân nhưng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên lại chỉ cho báo chí địa phương tác nghiệp, các báo...
Hưng Yên: Ai tiếp tay cho Viglacera Yên Mỹ vi phạm pháp luật?

Hưng Yên: Ai tiếp tay cho Viglacera Yên Mỹ vi phạm pháp luật?

Viglacera Yên Mỹ 'chây ì' khắc phục lấn, chiếm đất lúa của 52 hộ dân

Viglacera Yên Mỹ 'chây ì' khắc phục lấn, chiếm đất lúa của 52 hộ dân

Viglacera Yên Mỹ lấn hơn 2,2 ha đất lúa: Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Viglacera Yên Mỹ lấn hơn 2,2 ha đất lúa: Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Viglacera Yên Mỹ lấn hơn 2,2 ha đất lúa: Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Viglacera Yên Mỹ lấn hơn 2,2 ha đất lúa: Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Hưng Yên 'tuýt còi' dự án khu công nghiệp của Viglacera

Hưng Yên 'tuýt còi' dự án khu công nghiệp của Viglacera

Dự án khu công nghiệp Yên Mỹ bị 'tuýt còi'

Dự án khu công nghiệp Yên Mỹ bị 'tuýt còi'

Tự ý san lấp và lấn chiếm đất, Viglacera bị tỉnh Hưng Yên 'tuýt còi'

Tự ý san lấp và lấn chiếm đất, Viglacera bị tỉnh Hưng Yên 'tuýt còi'