Sự thật vụ thử bom hạt nhân đầu tiên của Liên Xô

Sự thật vụ thử bom hạt nhân đầu tiên của Liên Xô

Hôm 29/8/2019 đã đánh dấu 70 năm trôi qua kể từ thời điểm vụ thử bom hạt nhân đầu tiên của Liên Xô diễn ra...