Trường ĐH Kinh tế TP.HCM hợp tác với Bệnh viện Quân y 175

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM hợp tác với Bệnh viện Quân y 175

Điều máy bay đón bệnh nhân ở Trường Sa vào đất liền cấp cứu

Điều máy bay đón bệnh nhân ở Trường Sa vào đất liền cấp cứu

Bộ Quốc phòng tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp toàn quân

Bộ Quốc phòng tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp toàn quân

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: 'Việt Nam là đối tác toàn diện trong khu vực'

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: 'Việt Nam là đối tác toàn diện trong khu vực'

Trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam lần 3

Trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam lần 3

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam lần thứ ba trong vòng 9 tháng

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam lần thứ ba trong vòng 9 tháng

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang thăm Việt Nam lần thứ 3 trong vòng 9 tháng

ĐOÀN BỘ QUỐC PHÒNG MỸ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BV 175