Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chúc mừng tập thể cán bộ, người lao động Vietsovpetro

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chúc mừng tập thể cán bộ, người lao động Vietsovpetro

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng Liên doanh Việt - Nga...
Giàn BK21, mỏ Bạch Hổ chính thức đón dòng dầu đầu tiên

Giàn BK21, mỏ Bạch Hổ chính thức đón dòng dầu đầu tiên

Giàn BK-21, mỏ Bạch Hổ đón dòng dầu đầu tiên

Giàn BK-21, mỏ Bạch Hổ đón dòng dầu đầu tiên

Giàn BK21, mỏ Bạch Hổ đón dòng dầu đầu tiên

Giàn BK21, mỏ Bạch Hổ đón dòng dầu đầu tiên

Khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ

Khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ

Bế mạc và trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng Vietsovpetro lần thứ 25

Bế mạc và trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng Vietsovpetro lần thứ 25

Chuyện tìm dầu ở tầng đá móng (Kỳ II)

Giàn DK1 cắm mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam

Ngành Dầu khí với những Nhà giàn DK1 đầu tiên

Kỷ niệm đáng nhớ của những người 'đi tìm lửa'