Em gái lĩnh án vì nghe lời chị tìm người bán qua Trung Quốc

Em gái lĩnh án vì nghe lời chị tìm người bán qua Trung Quốc

Khươn có mối đưa người qua Trung Quốc nên rủ em gái làm cùng và hứa sẽ trả hoa hồng cao. Mờ mắt trước con...