Sapo nhận đầu tư lên tới 7 con số USD từ Smilegate và Teko Ventures

Sapo nhận đầu tư lên tới 7 con số USD từ Smilegate và Teko Ventures

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo cho hay vừa hoàn tất vòng gọi vốn và nhận đầu tư lên tới 7 chữ số USD từ Quỹ...
Startup Việt 'gọi vốn' triệu USD, hướng tới thị trường Đông Nam Á

Startup Việt 'gọi vốn' triệu USD, hướng tới thị trường Đông Nam Á

Doanh nghiệp công nghệ Việt được quỹ đầu tư của Hàn Quốc rót vốn triệu đô

Doanh nghiệp công nghệ Việt được quỹ đầu tư của Hàn Quốc rót vốn triệu đô

Gọi vốn hàng triệu USD, Sapo tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

Gọi vốn hàng triệu USD, Sapo tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

Hai quỹ châu Á đầu tư vào Sapo

Hai quỹ châu Á đầu tư vào Sapo

Gọi vốn triệu USD, Sapo tập trung phát triển thanh toán và hỗ trợ tài chính doanh nghiệp

Gọi vốn triệu USD, Sapo tập trung phát triển thanh toán và hỗ trợ tài chính doanh nghiệp

Có nên hạn chế vốn ngoại vào FINTECH?

5 thương vụ bạc tỉ ấn tượng của các startup Việt Nam trong năm 2019

5 thương vụ bạc tỉ ấn tượng của các startup Việt Nam trong năm 2019