ETF nội lấn lướt quỹ ngoại

ETF nội lấn lướt quỹ ngoại

Xu hướng phát triển cả về quy mô và số lượng quỹ ETF tại thị trường Việt Nam là phù hợp với diễn biến chung...