30.000 thanh thiếu niên được đào tạo sử dụng mạng xã hội an toàn

30.000 thanh thiếu niên được đào tạo sử dụng mạng xã hội an toàn

Nhiều kỹ thuật mới trị ung thư

Nhiều kỹ thuật mới trị ung thư

Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM: Triển khai hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu đa năng lượng

Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM: Triển khai hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu đa năng lượng

Triển khai hệ thống xạ trị-xạ phẫu hiện đại tại BV Chợ Rẫy

Triển khai hệ thống xạ trị-xạ phẫu hiện đại tại BV Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy trang bị hệ thống xạ trị tiên tiến cho bệnh nhân ung thư

Bệnh viện Chợ Rẫy trang bị hệ thống xạ trị tiên tiến cho bệnh nhân ung thư

Tin vui cho bệnh nhân ung thư: Xạ trị chỉ còn 3 ngày

Tin vui cho bệnh nhân ung thư: Xạ trị chỉ còn 3 ngày

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu đa năng lượng

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu đa năng lượng

Hệ thống xạ trị hàng đầu thế giới đã có tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Hệ thống xạ trị hàng đầu thế giới đã có tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu hiện đại

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu hiện đại

Máy chữa ung thư hiện đại nhất đã có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Máy chữa ung thư hiện đại nhất đã có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai hệ thống công nghệ VERSA HD trong điều trị ung thư

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai hệ thống công nghệ VERSA HD trong điều trị ung thư

Lần đầu tiên bệnh nhân ung thư được tiếp cận điều trị ung thư đa năng lượng

Lần đầu tiên bệnh nhân ung thư được tiếp cận điều trị ung thư đa năng lượng

Bệnh nhân ung thư có cơ hội chữa trị bằng kỹ thuật hàng đầu thế giới

Bệnh nhân ung thư có cơ hội chữa trị bằng kỹ thuật hàng đầu thế giới

Cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư ngay tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư ngay tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào hoạt động hệ thống điều trị ung thư hiện đại

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào hoạt động hệ thống điều trị ung thư hiện đại

Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về tốc độ gia tăng bệnh ung thư

Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về tốc độ gia tăng bệnh ung thư

Áo viện trợ hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu hiện đại cho Việt Nam

Áo viện trợ hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu hiện đại cho Việt Nam

BV Chợ Rẫy có hệ thống xạ trị ung thư hiện đại nhất

BV Chợ Rẫy có hệ thống xạ trị ung thư hiện đại nhất