Năm 2020, Bộ GTVT 'tiêu' hơn 32.000 tỷ đồng đầu tư công

Năm 2020, Bộ GTVT 'tiêu' hơn 32.000 tỷ đồng đầu tư công

Tính đến hết tháng 11/2020, Bộ Giao thông Vận tải ( Bộ GTVT) đã giải ngân được hơn 32.000 tỷ đồng (đạt...
Năm 2020, Bộ GTVT giải ngân vốn đầu tư công thế nào?

Năm 2020, Bộ GTVT giải ngân vốn đầu tư công thế nào?

Bộ GTVT: Phải hoàn thành cầu Mỹ Thuận 2 trong năm 2023

Bộ GTVT: Phải hoàn thành cầu Mỹ Thuận 2 trong năm 2023

Quyết liệt giải ngân các dự án giao thông

Quyết liệt giải ngân các dự án giao thông

Các dự án giao thông quan trọng đang giải ngân thế nào?

Các dự án giao thông quan trọng đang giải ngân thế nào?

Những tấm gương điển hình từ phong trào thi đua

Những tấm gương điển hình từ phong trào thi đua

Bộ GTVT đồng ý mở rộng cao tốc Long Thành

Bộ Giao thông vận tải vào top 9 bộ ngành giải ngân cao nhất

Bộ Giao thông vận tải vào top 9 bộ ngành giải ngân cao nhất

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong ngành giáo dục

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong ngành giáo dục

Rà soát ưu tiên nâng cấp 79 tuyến quốc lộ

Rà soát ưu tiên nâng cấp 79 tuyến quốc lộ

Ngành giao thông cần khoảng 450.000 tỷ đồng làm hạ tầng

Ngành giao thông cần khoảng 450.000 tỷ đồng làm hạ tầng

Cần hơn 447.200 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông

Cần hơn 447.200 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông

14 dự án giao thông cấp bách đang triển khai thế nào?

14 dự án giao thông cấp bách đang triển khai thế nào?

2 đại tá công an, quân đội về Bộ GTVT

2 đại tá công an, quân đội về Bộ GTVT

Bộ trưởng GTVT: Chất lượng cao tốc Bắc - Nam phải được đặt lên hàng đầu

Bộ trưởng GTVT: Chất lượng cao tốc Bắc - Nam phải được đặt lên hàng đầu

Hơn 4 tháng không thể giải ngân chỉ vì chờ một văn bản

Hơn 4 tháng không thể giải ngân chỉ vì chờ một văn bản

Ba năm đầu Hàng không Cánh Diều lỗ dự kiến 350 tỷ

Ba năm đầu Hàng không Cánh Diều lỗ dự kiến 350 tỷ