Ngư dân Quảng Ngãi trắng đêm giăng 'thiên la địa võng' bắt cá

Ngư dân Quảng Ngãi trắng đêm giăng 'thiên la địa võng' bắt cá

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể 4 anh em đuối nước thương tâm

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể 4 anh em đuối nước thương tâm

Hỗ trợ 18 triệu đồng cho 2 gia đình có 4 cháu bé chết đuối ở Quảng Ngãi

Hỗ trợ 18 triệu đồng cho 2 gia đình có 4 cháu bé chết đuối ở Quảng Ngãi

Thảm kịch gia đình 4 trẻ chết đuối khi tắm sông

Thảm kịch gia đình 4 trẻ chết đuối khi tắm sông

Đã tìm thấy thi thể 2 trẻ đuối nước ở Quảng Ngãi

Đã tìm thấy thi thể 2 trẻ đuối nước ở Quảng Ngãi

Rủ nhau tắm sông, 4 trẻ chết đuối

Rủ nhau tắm sông, 4 trẻ chết đuối

Tắm sông, 4 em nhỏ của 2 gia đình đuối nước tử vong

Tắm sông, 4 em nhỏ của 2 gia đình đuối nước tử vong

Chơi đùa gần trạm bơm, 4 anh em đuối nước thương tâm

Chơi đùa gần trạm bơm, 4 anh em đuối nước thương tâm

Bốn anh em đuối nước thương tâm ở Quảng Ngãi

Bốn anh em đuối nước thương tâm ở Quảng Ngãi

4 anh em đuối nước thương tâm ở Quảng Ngãi

4 anh em đuối nước thương tâm ở Quảng Ngãi