Người đàn ông mắc bệnh tim do đạn kẹt trong người hơn 40 năm được cứu sống

Người đàn ông mắc bệnh tim do đạn kẹt trong người hơn 40 năm được cứu sống

Đầu đạn nằm trong người bệnh hơn 45 năm ​

Đầu đạn nằm trong người bệnh hơn 45 năm ​

Cứu sống nạn nhân mắc bệnh tim do vết thương từ thời chiến tranh

Cứu sống nạn nhân mắc bệnh tim do vết thương từ thời chiến tranh

Mắc bệnh tim nguy hiểm do đạn kẹt trong người

Mắc bệnh tim nguy hiểm do đạn kẹt trong người

Cứu sống cựu binh phát bệnh nặng sau 40 năm 'ôm' đạn trong người

Cứu sống cựu binh phát bệnh nặng sau 40 năm 'ôm' đạn trong người

Cựu binh bị đạn găm vào ngực, thủng động mạch chủ

Cựu binh bị đạn găm vào ngực, thủng động mạch chủ

Lấy viên đạn ra khỏi tim một cựu chiến binh bị thương cách đây gần 40 năm

Lấy viên đạn ra khỏi tim một cựu chiến binh bị thương cách đây gần 40 năm

Cứu một cựu chiến binh suýt chết vì viên đạn trong người 40 năm

Cứu một cựu chiến binh suýt chết vì viên đạn trong người 40 năm

Chuyện người đàn ông bị viên đạn găm trong cơ thể hơn 40 năm

Chuyện người đàn ông bị viên đạn găm trong cơ thể hơn 40 năm

Cứu người 'nuôi' viên đạn 40 năm trong ngực

Cứu người 'nuôi' viên đạn 40 năm trong ngực

Cựu binh bị viên đạn găm trong cơ thể hơn 40 năm

Cựu binh bị viên đạn găm trong cơ thể hơn 40 năm