Chia nhau tiền thi hành án, hai cán bộ lĩnh án tù

Chia nhau tiền thi hành án, hai cán bộ lĩnh án tù

Lấy tiền thi hành án tiêu xài, 2 cán bộ ở Sóc Trăng lãnh án

Lấy tiền thi hành án tiêu xài, 2 cán bộ ở Sóc Trăng lãnh án

Nguyên Chi cục trưởng THADS lĩnh án tù vì xài tiền của đương sự

Nguyên Chi cục trưởng THADS lĩnh án tù vì xài tiền của đương sự

Lấy tiền đương sự tiêu xài, hai cán bộ thi hành án ngồi tù

Lấy tiền đương sự tiêu xài, hai cán bộ thi hành án ngồi tù

Hai nguyên cán bộ THADS ở tỉnh Sóc Trăng lĩnh án tù

Hai nguyên cán bộ THADS ở tỉnh Sóc Trăng lĩnh án tù

Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ở Sóc Trăng lĩnh 18 tháng tù

Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ở Sóc Trăng lĩnh 18 tháng tù

Nguyên chi cục trưởng thi hành án ở Sóc Trăng lĩnh 18 tháng tù

Nguyên chi cục trưởng thi hành án ở Sóc Trăng lĩnh 18 tháng tù

Chia nhau gần 50 triệu đồng tiền thi hành án, 2 cán bộ thi hành án vào tù

Chia nhau gần 50 triệu đồng tiền thi hành án, 2 cán bộ thi hành án vào tù

'Ăn' cả tiền thi hành án, 2 cán bộ vào tù

'Ăn' cả tiền thi hành án, 2 cán bộ vào tù

Nguyên 2 cán bộ thi hành án dân sự huyện ở Sóc Trăng lĩnh án tù

Nguyên 2 cán bộ thi hành án dân sự huyện ở Sóc Trăng lĩnh án tù

'Chia nhau' tiền thi hành án, nguyên Chi cục trưởng THADS nhận 18 tháng tù

'Chia nhau' tiền thi hành án, nguyên Chi cục trưởng THADS nhận 18 tháng tù

Nguyên chi cục trưởng thi hành án lĩnh 18 tháng tù

Nguyên chi cục trưởng thi hành án lĩnh 18 tháng tù