Bão nuốt 8 tàu hàng: Đội tàu 'liều mình' vượt sóng cao 7m cứu người

Bão nuốt 8 tàu hàng: Đội tàu 'liều mình' vượt sóng cao 7m cứu người

Bão nuốt 8 tàu hàng: Đội tàu 'liều mình' vượt sóng cao 7m cứu người

Bão nuốt 8 tàu hàng: Đội tàu 'liều mình' vượt sóng cao 7m cứu người

Bình Định: Kiến nghị Chính phủ giải cứu thuyền viên trên các tàu bị chìm

Bình Định: Kiến nghị Chính phủ giải cứu thuyền viên trên các tàu bị chìm

Cơn bão Damrey đi qua để lại tang thương khu Nam Trung bộ

Cơn bão Damrey đi qua để lại tang thương khu Nam Trung bộ

6 tàu hàng bị chìm, Bình Định kêu cứu Chính phủ hỗ trợ cứu 26 thuyền viên

6 tàu hàng bị chìm, Bình Định kêu cứu Chính phủ hỗ trợ cứu 26 thuyền viên

Hàng chục tàu bị chìm, bị tấp lên bờ ở vùng biển Quy Nhơn

Hàng chục tàu bị chìm, bị tấp lên bờ ở vùng biển Quy Nhơn

Trúng đậm cá ngừ sọc dưa, ngư dân thu tiền tỉ

Trúng đậm cá ngừ sọc dưa, ngư dân thu tiền tỉ