Hình ảnh sôi động vòng chung kết cuộc thi 'Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu'

Hình ảnh sôi động vòng chung kết cuộc thi 'Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu'

'Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu'

'Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu'

Ứng dụng kiếm chỗ đỗ xe tự động đoạt giải nhất 'Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu'

Ứng dụng kiếm chỗ đỗ xe tự động đoạt giải nhất 'Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu'

Giải pháp đặt trước và đấu giá chỗ đậu xe đăng quang cuộc thi Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu

Giải pháp đặt trước và đấu giá chỗ đậu xe đăng quang cuộc thi Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu

Cuộc thi 'Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu' thành công tốt đẹp

Cuộc thi 'Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu' thành công tốt đẹp

5 giải pháp xuất sắc vào chung kết cuộc thi 'Khởi nghiệp vì Thành phố Tôi yêu'

5 giải pháp xuất sắc vào chung kết cuộc thi 'Khởi nghiệp vì Thành phố Tôi yêu'