Tìm đủ thi thể 9 công nhân bị đuối nước trên sông Hồng

Tìm đủ thi thể 9 công nhân bị đuối nước trên sông Hồng

Tìm thấy 9 thi thể công nhân đuối nước trên sông Hồng

Tìm thấy 9 thi thể công nhân đuối nước trên sông Hồng

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ 9 người đuối nước, mất tích trên sông Hồng

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ 9 người đuối nước, mất tích trên sông Hồng

Vụ nhiều người đuối nước trên sông Hồng: 8/9 thi thể nạn nhân được tìm thấy

Vụ nhiều người đuối nước trên sông Hồng: 8/9 thi thể nạn nhân được tìm thấy

Tìm thấy thêm hai thi thể trong vụ đuối nước tại Lào Cai

Tìm thấy thêm hai thi thể trong vụ đuối nước tại Lào Cai

Tìm thấy thêm 2 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước tại Lào Cai

Tìm thấy thêm 2 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước tại Lào Cai

Vụ 9 cửu vạn đuối nước trên sông Hồng: Đã tìm thấy 8/9 nạn nhân

Vụ 9 cửu vạn đuối nước trên sông Hồng: Đã tìm thấy 8/9 nạn nhân

Lào Cai phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền

Lào Cai phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền

Tìm thấy thêm 3 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước tại Lào Cai

Tìm thấy thêm 3 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước tại Lào Cai