'Xế nổ' Ural Sidecar chạy 15 năm, bán 425 triệu ở Hà thành

'Xế nổ' Ural Sidecar chạy 15 năm, bán 425 triệu ở Hà thành

Trong thời kỳ mà những chiếc môtô phân khối lớn hiện đại, có tốc độ cao đang thống trị. Những chiếc Sidecar...