Bến Tre: Xói lở bờ biển ngày càng trầm trọng

Bến Tre: Xói lở bờ biển ngày càng trầm trọng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre tình trạng xói lở bờ biển (xâm thực) diễn ra ngày càng nghiêm trọng.