Hải Phòng: Tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu Khuể tự tử

Hải Phòng: Tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu Khuể tự tử

Sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể người đàn ông nhảy cầu Khuể (Hải Phòng) đã được tìm thấy tại khu vực gần bờ...
Vụ người cha trẻ nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng: Bức thư gửi con trai 2 tuổi có nội dung gì?

Vụ người cha trẻ nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng: Bức thư gửi con trai 2 tuổi có nội dung gì?

Người cha trẻ để lại thư tuyệt mệnh cho con trai 2 tuổi rồi nhảy cầu tự tử

Người cha trẻ để lại thư tuyệt mệnh cho con trai 2 tuổi rồi nhảy cầu tự tử

Ông bố trẻ để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự vẫn

Ông bố trẻ để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự vẫn

Người đàn ông để lại lá thư cho con trai 2 tuổi rồi nhảy cầu Khuể, Hải Phòng tự vẫn

Người đàn ông để lại lá thư cho con trai 2 tuổi rồi nhảy cầu Khuể, Hải Phòng tự vẫn

Hải Phòng: Để lại thư cho con trai 2 tuổi, người đàn ông nhảy cầu tự vẫn

Hải Phòng: Để lại thư cho con trai 2 tuổi, người đàn ông nhảy cầu tự vẫn

Hải Phòng: Hàng tấn chân gà thải ra sông Ba La, nguy cơ cao ô nhiễm nguồn nước

Chân gà thối nổi lềnh bềnh trên sông ở Hải Phòng