Cấp phát thuốc miễn phí, trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Phú Đức

Cấp phát thuốc miễn phí, trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Phú Đức

Cùng bạn đi tắm sông, 2 học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm

Cùng bạn đi tắm sông, 2 học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm

Hai em học sinh lớp 8 tử vong khi tắm sông

Hai em học sinh lớp 8 tử vong khi tắm sông

3 học sinh rủ nhau bơi qua sông, 2 em chết đuối thương tâm

3 học sinh rủ nhau bơi qua sông, 2 em chết đuối thương tâm

Vĩnh Long: Ba học sinh lớp 8 rủ nhau tắm sông, hai em đuối nước tử vong

Vĩnh Long: Ba học sinh lớp 8 rủ nhau tắm sông, hai em đuối nước tử vong

Ba học sinh lớp 8 tắm sông, hai em đuối nước tử vong

Ba học sinh lớp 8 tắm sông, hai em đuối nước tử vong

Trái cây miền Tây mất mùa, rớt giá

Trái cây miền Tây mất mùa, rớt giá

Đồng Tháp: Đi chở lúa cùng chồng, người vợ trượt chân ngã xuống sông tử vong

Đồng Tháp: Đi chở lúa cùng chồng, người vợ trượt chân ngã xuống sông tử vong

Người phụ nữ chở lúa bất ngờ trượt chân ngã xuống sông tử vong

Người phụ nữ chở lúa bất ngờ trượt chân ngã xuống sông tử vong

Người phụ nữ chở lúa bất ngờ trượt chân ngã xuống sông tử vong

Người phụ nữ chở lúa bất ngờ trượt chân ngã xuống sông tử vong

Mưa to, người phụ nữ trên ghe lúa trượt chân ngã xuống sông tử vong thương tâm

Mưa to, người phụ nữ trên ghe lúa trượt chân ngã xuống sông tử vong thương tâm

1 phụ nữ té sông tử vong trong đêm mưa

1 phụ nữ té sông tử vong trong đêm mưa

Mưa to, người vợ trẻ trên ghe lúa trượt chân ngã sông tử vong

Mưa to, người vợ trẻ trên ghe lúa trượt chân ngã sông tử vong