3 năm bị bắt giam oan, được bồi thường hơn 500 triệu đồng

3 năm bị bắt giam oan, được bồi thường hơn 500 triệu đồng

Sau 3 năm bị bắt giam oan, ông Trần Bê (63 tuổi, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được bồi thường số tiền...
Bồi thường hơn nửa tỷ đồng cho người bị giam oan gần 40 năm nước

Bồi thường hơn nửa tỷ đồng cho người bị giam oan gần 40 năm nước

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường cho người bị bắt giam oan gần 3 năm

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường cho người bị bắt giam oan gần 3 năm

VKSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường hơn nửa tỉ đồng cho người bị bắt giam oan 39 năm trước

VKSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường hơn nửa tỉ đồng cho người bị bắt giam oan 39 năm trước

Ông Trần Bê được bồi thường hơn 511 triệu đồng

Ông Trần Bê được bồi thường hơn 511 triệu đồng

VKSND Khánh Hòa bồi thường cho người bị giam oan gần 40 năm trước

VKSND Khánh Hòa bồi thường cho người bị giam oan gần 40 năm trước

Gần 3 năm bị giam oan, được bồi thường hơn 500 triệu

Gần 3 năm bị giam oan, được bồi thường hơn 500 triệu

Ninh Giang trở thành xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Hoa Lư (Ninh Bình)

Ninh Giang trở thành xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Hoa Lư (Ninh Bình)

Hoa Lư (Ninh Bình): Tổ chức đấu thầu sai quy định sẽ bị xử lý ra sao?

Hoa Lư (Ninh Bình): Tổ chức đấu thầu sai quy định sẽ bị xử lý ra sao?

40 năm cơ cực chờ ngày minh oan tội giết người

40 năm cơ cực chờ ngày minh oan tội giết người

Ba phát súng oan nghiệt và 38 năm tủi nhục

Ba phát súng oan nghiệt và 38 năm tủi nhục

Người đàn ông ở Khánh Hòa được xin lỗi sau 38 năm bị oan sai

Người đàn ông ở Khánh Hòa được xin lỗi sau 38 năm bị oan sai

Khánh Hòa tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Khánh Hòa tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin lỗi người bị giam oan

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin lỗi người bị giam oan

VKSND Khánh Hòa xin lỗi người bị tù oan suốt 38 năm

VKSND Khánh Hòa xin lỗi người bị tù oan suốt 38 năm

38 năm mới được xin lỗi oan sai

38 năm mới được xin lỗi oan sai

Bị oan sai gần 40 năm mới được Viện kiểm sát xin lỗi

Bị oan sai gần 40 năm mới được Viện kiểm sát xin lỗi

Viện KSND Khánh Hòa xin lỗi người mang tội giết người oan sau 38 năm

Viện KSND Khánh Hòa xin lỗi người mang tội giết người oan sau 38 năm

Bị oan, 38 năm sau mới được xin lỗi

Bị oan, 38 năm sau mới được xin lỗi

VKSND tỉnh Khánh Hòa đã phải chấp nhận xin lỗi người bị oan

VKSND tỉnh Khánh Hòa đã phải chấp nhận xin lỗi người bị oan

Xin lỗi người chết, không xin lỗi người còn sống

Xin lỗi người chết, không xin lỗi người còn sống

2 người cùng bị oan 38 năm, chỉ mới xin lỗi 1 người

2 người cùng bị oan 38 năm, chỉ mới xin lỗi 1 người