Nộp hồ sơ trực tiếp, không cần sao y!

Nộp hồ sơ trực tiếp, không cần sao y!

Xả rác, tiểu bậy: Tăng phạt nguội qua camera

Xả rác, tiểu bậy: Tăng phạt nguội qua camera

Xây dựng niềm tin, ổn định trật tự ở 'điểm nóng'

Xây dựng niềm tin, ổn định trật tự ở 'điểm nóng'

Đăng ký cả năm mới cho chuyển mục đích sử dụng đất

Đăng ký cả năm mới cho chuyển mục đích sử dụng đất

Phục vụ dân 'quên' giờ nghỉ

Phục vụ dân 'quên' giờ nghỉ

Cán bộ làm thêm giờ để dân bớt cực

Cán bộ làm thêm giờ để dân bớt cực

Cán bộ làm thêm giờ để dân bớt cực

Cán bộ làm thêm giờ để dân bớt cực

Cán bộ làm thêm giờ để dân bớt cực

Cán bộ làm thêm giờ để dân bớt cực

Phục vụ dân, cán bộ làm xuyên trưa, tối

Phục vụ dân, cán bộ làm xuyên trưa, tối

Thông tin mới vụ trổ cửa container làm quán bị xử phạt

Thông tin mới vụ trổ cửa container làm quán bị xử phạt