Chủ nhiệm UBKT bị kỷ luật vì không chuyển công tác

Chủ nhiệm UBKT bị kỷ luật vì không chuyển công tác

Chủ nhiệm UBKT huyện Chợ Mới được điều chuyển lên tỉnh làm việc nhưng không chấp hành nên bị kỷ luật.
Kỷ luật cán bộ huyện vì... không chịu nhận quyết định về tỉnh

Kỷ luật cán bộ huyện vì... không chịu nhận quyết định về tỉnh

Vi phạm nghiêm trọng, một Chủ nhiệm UBKT huyện bị cách chức

Vi phạm nghiêm trọng, một Chủ nhiệm UBKT huyện bị cách chức

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Tỉnh ủy An Giang kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo huyện, thị có vi phạm

Tỉnh ủy An Giang kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo huyện, thị có vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật 6 đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật 6 đảng viên

An Giang cảnh cáo và khiển trách sáu đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật 6 đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật 6 đảng viên

Cán bộ quan hệ không trong sáng được chỉ định làm gì?

Cán bộ quan hệ không trong sáng được chỉ định làm gì?

Cán bộ bị kỉ luật vì 'quan hệ không trong sáng' vẫn được chỉ định làm bí thư

Cán bộ bị kỉ luật vì 'quan hệ không trong sáng' vẫn được chỉ định làm bí thư

Cán bộ bị kỷ luật vì 'quan hệ không trong sáng' vẫn được chỉ định làm bí thư phường

Cán bộ bị kỷ luật vì 'quan hệ không trong sáng' vẫn được chỉ định làm bí thư phường

Đang bị kỷ luật cảnh cáo vẫn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường

Đang bị kỷ luật cảnh cáo vẫn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường

Cán bộ đang bị kỷ luật cảnh cáo vẫn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường

Cán bộ đang bị kỷ luật cảnh cáo vẫn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường

Kỷ luật 2 cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang

Kỷ luật 2 cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang

Một thường vụ Thành ủy quan hệ bất chính: Vợ tiết lộ

Một thường vụ Thành ủy quan hệ bất chính: Vợ tiết lộ

An Giang kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên vi phạm

An Giang kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên vi phạm

Quan hệ với vợ người khác, một Thường vụ Thành ủy bị kỷ luật cảnh cáo

Quan hệ với vợ người khác, một Thường vụ Thành ủy bị kỷ luật cảnh cáo

Khai trừ Đảng nữ cán bộ 'quan hệ không trong sáng' với người có vợ

Khai trừ Đảng nữ cán bộ 'quan hệ không trong sáng' với người có vợ

Khai trừ Đảng cán bộ quân sự 'quan hệ không trong sáng' với người có vợ

Khai trừ Đảng cán bộ quân sự 'quan hệ không trong sáng' với người có vợ

An Giang khai trừ Đảng nữ cán bộ phường quan hệ bất chính

An Giang khai trừ Đảng nữ cán bộ phường quan hệ bất chính

An Giang: Khai trừ đảng nữ cán bộ phường quan hệ bất chính

An Giang: Khai trừ đảng nữ cán bộ phường quan hệ bất chính

Khai trừ Đảng cán bộ quân sự 'quan hệ không trong sáng' với người có vợ ở An Giang

Khai trừ Đảng cán bộ quân sự 'quan hệ không trong sáng' với người có vợ ở An Giang

Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường An Giang bị cảnh cáo

Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường An Giang bị cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang