Bến Tre: Hòa thượng Thích Nhựt Đạo viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Nhựt Đạo viên tịch

Hôm nay, 8-3, Hòa thượng Thích Giác Tạng thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách, môn đồ...
Báo Giác Ngộ, Ban Thông tin - Truyền thông viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Ấn

Báo Giác Ngộ, Ban Thông tin - Truyền thông viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Ấn

Trung ương Giáo hội cáo phó Hòa thượng Thích Nhật Ấn viên tịch

Trung ương Giáo hội cáo phó Hòa thượng Thích Nhật Ấn viên tịch

Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Hàn Liên trà-tỳ

Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Hàn Liên trà-tỳ

TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Hàn Liên viên tịch

TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Hàn Liên viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Tâm Huệ viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Tâm Huệ viên tịch

Văn khấn tất niên trong nhà năm 2021

Văn khấn tất niên trong nhà năm 2021

Bài cúng Tất niên ngoài trời, trong nhà năm Tân Sửu 2021

Bài cúng Tất niên ngoài trời, trong nhà năm Tân Sửu 2021

Bài cúng tất niên chiều 30 Tết theo 'Văn khấn cổ truyền Việt Nam'

Bài cúng tất niên chiều 30 Tết theo 'Văn khấn cổ truyền Việt Nam'

Bài cúng Tất niên chiều 30 Tết theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Bài cúng Tất niên chiều 30 Tết theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Bình Thuận: Thượng tọa Thích Tâm Thọ viên tịch

Bình Thuận: Thượng tọa Thích Tâm Thọ viên tịch

Tân Bình: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh viên tịch

Tân Bình: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh viên tịch

Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác

Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác

Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai cáo phó Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác viên tịch

Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai cáo phó Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác viên tịch

Đắk Lắk: Thượng tọa Thích Giác Sỹ viên tịch

Đắk Lắk: Thượng tọa Thích Giác Sỹ viên tịch

Trung ương Giáo hội viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện

Trung ương Giáo hội viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện

Thái Bình: Ni trưởng Thích Đàm Niệm viên tịch

Thái Bình: Ni trưởng Thích Đàm Niệm viên tịch

Lễ truy niệm, trà-tỳ kim quan Ni trưởng Tràng Liên

Lễ truy niệm, trà-tỳ kim quan Ni trưởng Tràng Liên

Đồng Nai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện viên tịch

Đồng Nai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện viên tịch

Lễ truy niệm, trà-tỳ kim quan NT.Thích nữ Tràng Liên

Trung ương Giáo hội viếng tang NT.Thích nữ Tràng Liên

Trung ương Giáo hội viếng tang NT.Thích nữ Tràng Liên

Báo Giác Ngộ viếng tang NT.Thích nữ Tràng Liên

Báo Giác Ngộ viếng tang NT.Thích nữ Tràng Liên

NT.Thích nữ Tràng Liên viên tịch tại TX.Ngọc Phương

NT.Thích nữ Tràng Liên viên tịch tại TX.Ngọc Phương

Bình Chánh: Nhập tháp kim quan HT.Thích Thiện Từ

Bình Chánh: Nhập tháp kim quan HT.Thích Thiện Từ

Phụng tống kim quan HT.Thích Nhật Tu trà-tỳ

Phụng tống kim quan HT.Thích Nhật Tu trà-tỳ

HĐTS, BTS Phật giáo Q.6 viếng tang HT.Thích Nhật Tu

HĐTS, BTS Phật giáo Q.6 viếng tang HT.Thích Nhật Tu

TP.HCM: TT.Thích Nhật Tu viên tịch

TP.HCM: TT.Thích Nhật Tu viên tịch

TP.HCM: TT.Thích Nhật Tu viên tịch

TP.HCM: TT.Thích Nhật Tu viên tịch

Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Giác Cầu

Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Giác Cầu

BR-VT : Trưởng lão HT.Thích Giác Cầu viên tịch

BR-VT : Trưởng lão HT.Thích Giác Cầu viên tịch

Truy niệm, cung tống kim quan HT.Giác Phúc trà-tỳ

Truy niệm, cung tống kim quan HT.Giác Phúc trà-tỳ

Quảng Trị: TT.Thích Giác Chơn viên tịch

Quảng Trị: TT.Thích Giác Chơn viên tịch

Quảng Trị: TT.Thích Giác Chơn viên tịch

Quảng Trị: TT.Thích Giác Chơn viên tịch

Bình Thuận : TT.Thích Giác Đạt viên tịch

Bình Thuận : TT.Thích Giác Đạt viên tịch

Bình Thuận: TT.Thích Giác Đạt viên tịch

Bình Thuận: TT.Thích Giác Đạt viên tịch

Khám phá lăng mộ Quận công Nguyễn Hữu Hào

Khám phá lăng mộ Quận công Nguyễn Hữu Hào

Lễ truy niệm, nhập tháp Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh

Lễ truy niệm, nhập tháp Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh

Giáo hội cáo phó Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh viên tịch

Giáo hội cáo phó Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh viên tịch

Phụng tống kim quan HT.Thích Thiện Phú trà-tỳ

Phụng tống kim quan HT.Thích Thiện Phú trà-tỳ

Truy phong TT.Thích Thiện Phú lên hàng giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong TT.Thích Thiện Phú lên hàng giáo phẩm Hòa thượng

BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang TT.Thích Thiện Phú

BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang TT.Thích Thiện Phú

Lễ nhập kim quan TT.Thích Thiện Phú

Lễ nhập kim quan TT.Thích Thiện Phú

Tang lễ TT.Thích Thiện Phú tổ chức tại chùa Long Nguyên

Tang lễ TT.Thích Thiện Phú tổ chức tại chùa Long Nguyên

Truy niệm, phụng tống kim quan NT.TN Như Ngọc trà-tỳ

Truy niệm, phụng tống kim quan NT.TN Như Ngọc trà-tỳ

Gia Lai : Thỉnh kim quan HT.Thích Trí Định nhập bảo tháp

Gia Lai : Thỉnh kim quan HT.Thích Trí Định nhập bảo tháp